Wellmankók

Anonim hozzászólás az EBFF Fórum felé:

fotó: Ptk.2013.hu

“Ezen a cikken tényleg felháborodtam. Meddig lehet még süllyedni? Már csak egy kínvicc jutott eszembe. Hogyan sántikál el a létre sem jött vagy érvénytelen szerződés a végrehajtóhoz? Wellmankókkal. Kire támaszkodik a hiányos vagy létre sem jött szerződés? Vezekényi “csakazértis kiegészítem” Ursulára. Ha tudná ez a két bíró mit gondolnak és mondanak róluk egyes kollégáik egy esti beszélgetés közben….

A felháborodást kiváltó cikk elolvasható itt: A Kúria elnézi, hogy egyes bírák megadnák a kegyelemdöfést

Az ügyről pedig a Hitelsikerek számolt be elsőként, mely itt olvasható és letölthető belőle a bírói értekezleten elhangzottakat  tartalmazó jegyzőkönyv is: Az öt majom és a létra

Reklámok

Mindenki Bírósága Reformprogram

Tisztelt Olvasók, Támogatók, Ellenfelek, Ellenségek !

2017. április elejétől indult a “Mindenki Bírósága” reformprogram konzultációja az EBFF Fórum és az EBFF Mozgalom szervezésében. A program az egyéni bírói függetlenség és felelősség harmonikus kölcsönhatását, a tömeges anomáliák áldozatainak állami kárpótlását célozza, végső soron az igazságos, méltányos ítélkezést, az 1998. január 1-je óta tartó rémálom végét.

Menetrend:

1. 2017. április eleje: Vitaindító – már zajlik, lejjebb a részletek
10-20 pontban egy-, kétmondatos programelemek, követeléslista, jogalkotási javaslat az EBFF Fórum és az EBFF Mozgalom tagjaitól.
A két alapító 2011-es reformprogramjának közlése.

2. 2017. május 1-jéig: Ötletbörze
Ebben az időszakban a kapcsolódó, ellentétes, kiegészítő rövid, egy-kétmondatos nem kidolgozott javaslatokat, követeléseket, kritikus észrevételeket várjuk. Szívesen vesszük a más igazságszolgáltatási szervekkel, testületekkel kapcsolatos észrevételeket, de azok csak korlátozott terjedelemben kerülnek beépítésre.
Minden nem jogsértő tartalmú ötletet ellentétes kérés hiányában nyilvánosságra hozunk, külön kérésre névvel, egyébként anonim módon teszünk közzé.

3. 2017. május, talán június első fele: Programtervezet
A fentiek alapján részletekben vagy egészben szöveges reformprogram-tervezet, esetleg első körben pontokba szedve sok (pl. 100) pontban az EBFF Fórum és az EBFF Mozgalom által.

4. 2017. június, esetleg július: Szakmai vita
Részletes, de nem feltétlenül átfogó (ellentétes, kiegészítő, támogató) véleményeket várunk.
Minden nem jogsértő tartalmú véleményt ellentétes kérés hiányában nyilvánosságra hozunk, külön kérésre névvel, egyébként anonim módon tesszük közzé.
Számítunk Sárdy Péter úrra, mint nemes ellenfélre is e körben!

5. 2017 nyár vége, ősze: A végleges reformprogram és érvényesítése
A végleges reformprogram elkészítése az EBFF Fórum, az EBFF Mozgalom és külföldi szövetségeseink (nem, még mindig nem Soros) által, hazai szövetségeseink logisztikai támogatásával, vita a felhasználás módjáról, érvényesítéséről hazai szövetségeseink logisztikai támogatásával.

2017.02.26.
EBFF Fórum és EBFF Mozgalom

—————————————

  1. VITAINDÍTÓ SZAKASZ
    AZ ELSŐ 5 PONT és a 2011-es reformprogram

1. A jogegységi eljárások nyilvánossága és átláthatósága, a különvélemények, a szavazatok, a felhasznált szakmai anyagok AUTOMATIKUS nyilvánosságra hozatala, a “JOGFEJLESZTÉSI” INDOK ELTÖRLÉSE.

2. A bírói önkormányzatiság tekintélyének helyreállítása végett az országos (OBT) és a törvényszéki bírói tanácsok tagjai és a bírósági vezetői tisztség közötti ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG bevezetése, a tagok fegyelmi, szakmai felelősségével összefüggő eljárásokkal kapcsolatos bírósági vezetői hatáskörök eltérítése az érintett bírósági régiótól (az OBT-nél az OBH-tól és a Kúriától), a tagok kiemelt díjazása, harmadszori újraválasztásuk tilalma.

3. A kommunista időkből eredő tanácselnöki feljegyzések megszüntetése, a bírák szakmai alkalmassági és fegyelmi felelőssége, a bírák, bíróságok kártérítési felelőssége anyagi jogi és eljárásjogi újraszabályozása új az OBH-tól független KÜLÖNBÍRÓSÁG felállításával, a KÁROSULT FELÉ A BÍRÁK 12 HAVI ILLETMÉNY EREJÉIG FENNÁLLÓ SZEMÉLYES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉVEL

4. Érdemi, legalább 80 %-os bírósági dolgozói, igazságügyi alkalmazotti illetményemelés és létszámbővítés, kisebb, de érzékelhető, legalább 50 %-os bírói ILLETMÉNYEMELÉS a bírósági vezetői és a mindenkori politikai befolyástól történő egzisztenciális védelem, a jó ítéletek biztosítása érdekében.

5. A kapcsolati ERŐSZAK és a DEVIZA alapú hitelezéssel kapcsolatos jogszabályok, bírói gyakorlat teljes REVÍZIÓJA.

Elérhetőségek:

Facebook keresztül: MINDENKI BÍRÓSÁGA REFORMPROGRAM

E-mailben: egyenibiroi@gmail.com (ide főleg anonim véleményeket várunk)

A képen az alapító tagok (a Mozgalom jelenlegi nyilvános tagjai), Ravasz László és Szepesházi Péter Halász Pálmától veszik át a Fehér Szalagot

Ravasz László és Szepesházi Péter 2011-es bírósági reformprogramja

Egy lehetséges új bírósági szervezeti rendszerről szóló tanulmány dr. Ravasz László és dr. Szepesházi Péter bírók tollából

Dr. Ravasz László

“A jelenlegi szervezeti rendszer problémája, hogy az 1997. évi LXVI. tv.  által meghatározott szervezeti cél alapvetően nem a bíró személyes függetlenségének garantálására épül. A fenti törvény a szervezeti célt formálisan a bírói szervezet függetlenségében határozta meg, valójában, rejtetten az elnökök túlhatalmának biztosításával és a bírók befolyásolhatóvá tételével a független ítélkezést tette lehetetlenné…”

Dr. Szepesházi Péter

 

 

A teljes bírósági reformprogram letölthető itt: egy lehetséges bírói szervezeti rendszer