Best of EBFF Face Oldal és HONLAP

Reklámok

THE 20 POINTS OF THE “EVERYBODY’S COURT” PROGRAM

(A cikk második felében magyarul is)

THE 20 POINTS OF THE “EVERYBODY’S COURT” PROGRAM

In general about the Everybody’s Court Reform Program Consultation:
https://egyenibiroi.wordpress.com/…/mindenki-birosaga-refo…/

1. Publicity and transparency of legal uniformity proceedings, AUTOMATIC publication of minority reports, votes, professional materials used in the decision, ABOLITION OF „ADVANCEMENT OF LAW” AS A REASON.

2. In order to restore the prestige of judicial self-governance, the introduction of INCOMPATIBILITY of memberships in judicial councils and court executive positions, the diversion of disciplinary authority from the affected judicial region (in case of the National Judicial Council, from the National Judicial Office and the Curia), extra remuneration for members, barring reelection for the third time.

3. Abolition of council president memorandums, a heritage of Communist times, professional and disciplinary responsibility of judges, material and procedural re-regulation of damages liability of judges and courts by a new SPECIAL COURT which is independent from the National Judiciary Office, WITH THE PERSONAL LIABILITY OF THE JUDGES TOWARDS THE PLAINTIFF COVERED BY UP TO 12 MONTHS WORTH OF THEIR OWN PERSONAL ALLOWANCES.
4. Reasonable, at least 80% raise of the wages of court and justice ministry employees and increasing the number of staff, and a smaller, but perceivable, at least 50% RAISE OF ALLOWANCES for judges, existential protection from political influence at all times to ensure good judgments.
5. REVISION of legislation and judicial practice regarding DOMESTIC VIOLENCE and FOREIGN CURRENCY CREDIT.
6. UBI: In view of the new Rules of Civil Procedure in effect from 2018, as it is detrimental to poor people (but on the other hand, virtuous in some of its legal solutions), the introduction of Unconditional Basic Income in order to offer legal aid of a much higher quality than it’s currently available.

7. (In the absence of UBI) a LEGAL AID CHEQUE of about HUF 150,000 per annum as an individual right for every citizen, which can be exchanged for money for the invoice of a freely chosen attorney, and half of which amount to be carried on to the next two years, and which doesn’t forbide adding funds to the cheque if the citizen would like a more expensive attorney.
8. Instead of #1, THE ABOLITION OF LEGAL UNIFORMITY PROCEEDINGS. Let the judges on lower levels decide on whether to employ or ignore different decisions of the Curia!

9. ABOLITION of the SET TERMINUS of the employment of court and justice employees and “beginner” judges. (Or possibly setting a maximum of six months in case of officials and court notaries.) Equal statutory guarantees, equally independent judges, judicial secretaries, court administrators and helpers for every defendant and applicant/applied, without regard to whether a “beginner” judge, a regular judge or court secretary appointed for an indetermined term will hear and adjudicate the case.

10. ABOLITION OF THE REWARDING OF JUDGES AND COURT SECRETARIES, OR RETHINKING IT ON AN OBJECTIVE BASIS. Otherwise it will be incompatible with judicial independence. The judge’s evaluating superior must not participate in this process. Only objective points may be used for his evaluation.

11. Granting executive allowances for ten more years after leaving the position (so they will not hold on to their chairs).

12. Verifyable case distribution in order to ensure the right for a lawful judge. (For example, to prevent any hush-hush, all clients, defendants or applicants should have the right to view the anonymized cover page of a case on the same subject with the most recent case number to verify whether it was signed on the judge who actually preceded in the order of case distribution, ie. if his case is at council 10.P, it was heard by 9.P, if 9.P is hearing a similar case as 10.P.)

13. A judge should participate in a mandatory formal professional CONSULTATION every 5 years, which doesn’t affect his status and administratory supervision, with the participation of same, lower and higher level judges who participated in his cases, as a professional assessment of his conduct, the results published on an intranet page accessible for the internal public. Based on the findings the so-called professional management executive should prepare a summary document aimed to assist his further professional training, which can’t be used for administrative purposes.

14. Transformation of district (precinct) court group and its executives, higher court collegiums and its executives into professional counselors and the abolition of administrative tasks.

15. The introduction of sustained randomization. For example electing the members of the judicial council consisting of non-executive judges of another court, exercising the right of consent or veto regarding a disciplinary motion against all the judges of a given court in a given year, by draw, so a corrupted elite can’t subjugate the organization.

16. Introducing a minimum fee to present a motion to exclude a judge (or judicial council) based on partiality concerns. Exclusion should be the result of a judicial procedure by a court or special court different from the one employing the judge (judges) motioned to be removed from the case.

17. A new law about former Communist covert agents at court and the publication of documents, including “official contacts” and “social contacts” too! Examples:
http://magyarhirlap.hu/…/Emlektablat_kapott_a_jarasbirosag_…
http://beszelo.c3.hu/…/koncepcios-per-a-kadar-rendszerben-a…
https://jak.ppke.hu/uplo…/articles/12069/file/kissL.polg.pdf
https://www.neb.hu/…/birok-es-ugyeszek-akik-elutasitottak-a…
https://www.neb.hu/hu/tettesek-es-aldozatok

18. A “discussion” type reconciliation process within the judiciary between (former) judges as victims and the perpetrators in regard of the certain abuses committed by judidicial executives in the regime of the National Judicial Council and Tünde Handó. Immediate review of closed and pending lawsuits and service court cases, reasonable agreement offers and public apologies to the victims!
For example: http://magyarnarancs.hu/…/isten_archivistai_alexander_borai…

19. Danish type workplace culture, 8 hours of work, 8 hours of rest and 8 hours of recreation for judges, justice officials and court employees. Allow law education in office hours!
https://www.youtube.com/watch?v=rvVAex4r0_8

20. Abolition of the criminal offenses of libel and slander for the protection of freedom of speech (also within the judiciary)! (On the other hand, let the slanderer pay an arm and a leg in civil litigations!)

ford.( translater) : Tamas Andrea Polgár

Magyarul (in hungarian:)

MELLÉKLET I.:

A Mindenki Bírósága Reformprogram Konzultációról általában:
https://egyenibiroi.wordpress.com/…/mindenki-birosaga-refo…/

1. A jogegységi eljárások nyilvánossága és átláthatósága, a különvélemények, a szavazatok, a felhasznált szakmai anyagok AUTOMATIKUS nyilvánosságra hozatala, a “JOGFEJLESZTÉSI” INDOK ELTÖRLÉSE.

2. A bírói önkormányzatiság tekintélyének helyreállítása végett az országos (OBT) és a törvényszéki bírói tanácsok tagjai és a bírósági vezetői tisztség közötti ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG bevezetése, a tagok fegyelmi, szakmai felelősségével összefüggő eljárásokkal kapcsolatos bírósági vezetői hatáskörök eltérítése az érintett bírósági régiótól (az OBT-nél az OBH-tól és a Kúriától), a tagok kiemelt díjazása, harmadszori újraválasztásuk tilalma.

3. A kommunista időkből eredő tanácselnöki feljegyzések megszüntetése, a bírák szakmai alkalmassági és fegyelmi felelőssége, a bírák, bíróságok kártérítési felelőssége anyagi jogi és eljárásjogi újraszabályozása új az OBH-tól független KÜLÖNBÍRÓSÁG felállításával, a KÁROSULT FELÉ A BÍRÁK 12 HAVI ILLETMÉNY EREJÉIG FENNÁLLÓ SZEMÉLYES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉVEL

4. Érdemi, legalább 80 %-os bírósági dolgozói, igazságügyi alkalmazotti illetményemelés és létszámbővítés, kisebb, de érzékelhető, legalább 50 %-os bírói ILLETMÉNYEMELÉS a bírósági vezetői és a mindenkori politikai befolyástól történő egzisztenciális védelem, a jó ítéletek biztosítása érdekében.

5. A kapcsolati ERŐSZAK és a DEVIZA alapú hitelezéssel kapcsolatos jogszabályok, bírói gyakorlat teljes REVÍZIÓJA.

6. FNA

A szegényellenes (más tekintetben egyes jogi megoldásaiban virtuóz) új, 2018-tól hatályos polgári perrendtartásra különös tekintettel a jelenleginél jóval magasabb szintű jogsegély biztosítása végett a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetése

7. (FNA hiányában) nagyjából 150 ezer Ft /ÉV összegű alanyi jogon járó állampolgári JOGSEGÉLY UTALVÁNY, mely a szabadon megbízott ügyvéd által az államnál a díjról szóló számla ellenében beváltható bankszámlapénzre, s melynek fel nem használt legfeljebb fele összege átvihető a következő maximum két évre, s mely nem tiltja a saját ráfizetést az utalvány összegére, ha a polgár drágább ügyvédet kíván.

8. Az 1. pont helyett a JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS ELTÖRLÉSE
Döntsenek az eltérő kúria döntések alkalmazása/mellőzése kérdésében az alsóbb fokú bírák !

9. A bírósági dolgozók és az igazságügyi alkalmazottak, valamint a “kezdő” bírák HATÁROZOTT idejű alkalmazásának MEGSZÜNTETÉSE
(esetleg a tisztviselők és írnokok esetében ennek fél évben történő maximalizálása)
Azonos jogi garanciákat, egyformán független bírót, bírósági titkárt, bírósági ügyintézőt, segítőt minden vádlottnak és félnek/kérelmezőnek/kérelmezettnek függetlenül attól, hogy “kezdő” vagy határozatlan időre kinevezett bíró, bírósági titkár tárgyalja, bírálja el az ügyét !

10. A BÍRÁK, BÍRÓSÁGI TITKÁROK JUTALMAZÁSÁNAK OBJEKTÍV ALAPRA HELYEZÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE
Különben nem fér össze a bírói függetlenséggel. A bírónak nem lehet értékelő főnöke e körben. Legfeljebb az objektív pontok minősíthetik.

11. A bírósági vezetői pótléknak a tisztség megszűnése utáni garantálása tíz évig
(hogy ne kapaszkodjanak a székükbe)

12. Ellenőrizhető ügyelosztási rendet a törvényes bíróhoz való jog biztosítása végett
(pl. a susmus ellen minden félnek, vádlottnak, kérelmezőnek legyen joga a legutóbbi ügyszámú azonos tárgyú ügy anonimizált borítója megtekintésére, hogy tényleg az ügyelosztási rend szerinti megelőző bíróra szignálták, pl. ha 10. P. tanácsé az ő ügye, a 9.P. kapta, ha a 9.P. azonos típusú ügyet tárgyal, mint a 10.P.)

13. A bíró státuszát, igazgatási ellenőrzését nem érintő, de 5 évente kötelező formalizált szakmai KONZULTÁCIÓ keretében tevékenységével kapcsolatban a belső nyilvánosság által elérhető intranetes felületeken az ügyeiben eljárt azonos, felsőbb és alsóbb szintű bírósági bírák közreműködésével szakmai véleményezési eljárásban vesz részt, mely alapján a bíró észrevételeire is figyelemmel az ún. szakmai igazgatási vezető elkészíti a szakmai továbbfejlődést segítő, igazgatási célra fel nem használható összefoglaló iratot.

14. A járásbírósági (kerületi bírósági) csoport és vezetői, a felsőbb bírósági kollégium és vezetői szakmai tanácsadó szereplőkké átalakítása az igazgatási feladatok eltörlésével

15. Fenntartott véletlenszerűség bevezetése
(pl. sorsolással választják ki az adott évi adott törvényszék területének össze bírája elleni fegyelmi indítvánnyal kapcsolatos egyetértési jogot/vétójogot gyakorló másik törvényszéki nem bírósági vezetőkből álló bírói tanácsot, hogy ne uralhassa a mutyielit a szervezetet)

16. A bíró(i tanács) kizárása iránti (elfogultsági) indítvány minimális összegű illeték lerovásához kötése. A kizárásnak a kizárni kért bíró (bírák) bíróságától eltérő törvényszéki vagy különbírósági bírósági eljárásban történő elbírálása követelménye
(Közvetlen kollega a bíró kollegának nehezebben vájja ki a szemét, ugyanakkor legyen felelőssége az indítványozónak is)

17.
A bíróságokat is érintő ügynöktörvényt, aktanyilvánosságot, ideértve a „hivatalos kapcsolat” és a „társadalmi kapcsolat” kérdését is !
ld.pl.:
http://magyarhirlap.hu/…/Emlektablat_kapott_a_jarasbirosag_…
http://beszelo.c3.hu/…/koncepcios-per-a-kadar-rendszerben-a…
https://jak.ppke.hu/uplo…/articles/12069/file/kissL.polg.pdf
https://www.neb.hu/…/birok-es-ugyeszek-akik-elutasitottak-a…
https://www.neb.hu/hu/tettesek-es-aldozatok

18.
Dél-afrikai köztársasági típusú (apartheid bukása utáni) „kibeszéléses” megbékélési folyamat a bírósági szervezeten belül, a (volt) bíró áldozatok és az elkövetők között az OIT- és a Handó-rendszer mutyielitjének egyes visszaélésszerű bírósági vezetői magatartásai tekintetében. A lezárt és folyamatban lévő peres, szolgálati bírósági ügyek azonnali áttekintése, méltányos egyezségi ajánlatok, nyilvános bocsánatkérés az áldozatok felé !
ld.pl.:
http://magyarnarancs.hu/…/isten_archivistai_alexander_borai…

19.
Dán típusú laza munkahelyi kultúrát, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás a bíráknak, igazságügyi alkalmazottaknak, bírósági dolgozóknak !
Munkaidőt a jogászi művelődésre !
https://www.youtube.com/watch?v=rvVAex4r0_8

20.
A rágalmazás és a becsületsértés eltörlése a szólásszabadság védelmében (a bírói karban is) !
(Ugyanakkor a rágalmazótól pereljék ki polgári perben a „gatyáját is” !)

Hozzászólások itt: EBFF/Facebook

EKKORA BŰN 2017-2018-ban Magyarországon BÍRÓNAK lenni ?

EKKORA BŰN 2017-2018-ban Magyarországon

a bármely társadalmi csoporthoz tartozó felperes ill. alperes eljárási egyenlőségét, tisztességes eljáráshoz való jogait tiszteletben tartó, a kapcsolati erőszakkal összefüggő és a „devizás” jogegységi határozatokkal egyet nem értő

BÍRÓNAK lenni ? 

Más bírák törvénytelenül a tisztesség ellen küzdenek ?
Wellmann-ról készült ilyen „állásfoglalás” ?
EBFFTudott-e erről Handó Tünde minden munkacsoport főnöke ? Miért nem adta ki Szepesházi kérelmére ?

Bízhatunk-e ezek után abban, hogy alapos, demokratikus, ÖNÁLLÓ bírósági vezetői döntések születnek szakmai alkalmassági, etikai és fegyelmi eljárások kezdeményezésénél ?

A súlyosan törvénysértő döntés (5. alatt indokolással):

„A Bírósági Integritás Munkacsoport a 2017. évi október hó 9. napján megtartott munkacsoporti ülésen kialakította az alábbi
állásfoglalást:

Dr. Szepesházi Péter bírónak a „Devizahitelek, polgári engedetlenség, bíróságok”, „A devizás jogálom a jogállami bíróság?” I-II., valamint „P.T.K. Milyen esélye van a társadalomnak egy korrupt államban az érdekei érvényesítésére” cím alatt a Youtube videómegosztón közzétett szerepvállalása sértheti a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 37.§ (2) bekezdésében, a 43.§-ában és a 44.§ (2) bekezdésében, illetve az Etikai Kódex 6. cikk (5) bekezdésében írt rendelkezéseket.
Dr. Szepesházi Péter bírónak ahttps://www.voutube.com/watch?v=v213JsRpa8Acím alatt a Youtube videómegosztón közzétett szerepvállalása az Etikai Kódex 3. cikk (4) bekezdésében írt etikai vétség megállapítására adhat okot.”

A nagy port felvert interjú után közkívánatra közöljük

(Az interjú: „A polgár azt érzékeli, hogy gyors, hatékony és majdnem biztos igazságot nem kap” – interjú Szepesházi Péter bíróval)

Egy visszaélés története és a statáriális etikai törvénytelen elítélés dokumentuma (mellékelve)

Felsőbírósági vezetők is érintettek !

Az áldozat, Szepesházi Péter hozzájárulásával közöljük, Oldalunk és az EBFF Fórum azonnal bocsánatot kér, ha az érintettek valamelyike közli velünk az elmarasztalásra vonatkozó eljárásjogi felhatalmazást.

1. Tisztelt Integritás Munkacsoport Tag Kollegák !

Alulírott, dr. Szepesházi Péter bíró az alábbi tárgyban kérem szíves egyéni (!) tájékoztatásukat:

A folytatólagosan a keltezés előtt scannelés és word-be szövegátalakítás ide beillesztett (bármikor csatolható), ha nem hamisítvány, akkor hiteles, de semmiképpen sem teljes iratot ismeretlen forrás juttatta el közvetve hozzám. A forrás – nekem közvetített – állítása szerint csak ezt az oldalt tudta lefényképezni, de egy olyan iratról van szó, melyben rólam van szó és a Munkacsoport (egyes ?) tagjai a Munkacsoport hatáskörét túllépve, visszaélésszerű, etikátlan módon, törvénytelen különbíróságként, felhatalmazás nélküli „etikai tanácsként”, akár több jogágba ütköző módon készítettek elő jövőbeni és látszólag spontánul kezdeményezhető valós cselekedetemre, mulasztásomra reagáló eljárás(oka)t, melyek célja többek között a nyilvánosságot kapott és az előzetes eljárási szakba lépett OLAF-bejelentésem (ez az OC/2017/0990-e számú -SZP) miatt történt megfélemlítés.

Magam nem szívesen hiszek e közlésnek – már csak azért se, mert az illető aztán nem jelentkezett, eleve anonim közvetett megkereséssel élt, s azóta állítólag el is tűnt az adott közösségi oldalról, a hiánytalan dokumentum beszerzésére így kevés az esélyem az Önök közreműködése nélkül.
A felesleges óvatosság, na meg az utolsó bekezdés tartalma miatt azonban némi kétség van bennem. Így megkeresem Önöket, hogy nyilatkozzanak 3 napon belül arról, hogy a csatolt részletet tartalmazó iratot egyikük sem ismeri, nem vett részt elkészítésében, nem látta el aláírásával, egyedüli vezetői aláírás sem volt rajta vagy volt, de az nem a tag(ok) szavazatát, egyetértését tükrözte, s az irat rendelkezésemre nem álló részei semmilyen módon nem neveznek meg engem (pl.: URL-lel ? , névvel ?, bárhogy) vagy igen. Bocsássák továbbá rendelkezésemre ezen határidő alatt a teljes iratot, ha igen a válasz, hiszen ha mégis egyediesített irat született, akkor kiadása érintettségem miatt nem tagadható meg (munkajogilag sem).

Kérdésem tehát igen/nem – jellegű, a megküldés is igen/nem-kérdés. Ezért a hallgatás, a nem a fenti kérdésekre válaszolás (pl. „mindenben törvényesen jártam el”, „nincs hatásköröm”, „majd a munkacsoport vezetője eldönti”, „további közléseket tegyen a kérdező előbb” stb.) nem elégít ki, s megteszem a szükséges nem csak jogi és nem csak hazai jogi (jogszerű) lépéseket, hiszen egyéni felelősséget is felvet a nem hamisítvány, egyediesített munkacsoporti irat (ha ilyen létezik).

Amennyiben engem beazonosíthatóan elítélőt iratról van szó és Önök (Tisztelt Bármelyikük) megküldi a teljes iratot, akkor írásban v. elektronikusan rögzített bocsánatkérést hajlandó vagyok elfogadni, az esetleges nagyobb jelentőségű vétkek gazdáira összpontosítani.

A fenti ismeretlen forrás közlésének nem várt igazsága esetén is igaz, hogy a részvételi felelősséggel nem érintett Tisztelt Címzett (az intraneten kikeresett) Tagokra semmilyen negatív értékítélet nem vetülhet (részemről sem), számukra ez puszta tájékoztatás, sajnálom, hogy önhibámon kívül a sötétben kell tapogatóznom. Néhányukban egyébként is bizodalmam van vagy régi ismeretség vagy a hozzám befutó jó hírek miatt.
További jó munkát kívánok az ÁLTALÁNOS és a JÖVŐRE NÉZVE megalkotandó integritás-normák (tervezetek) elkészítése terén. Várom válaszukat, melynek ténye és tartalma egy visszaélés cáfolatával ér fel számomra, míg hiánya vagy megkerülő jellege egyéni beismeréssel.

Kedves Kollegák ! Az előbbiben hiszek !

Az iratrészlet (ha létezik): (az 5. dok. 2. oldala rögzítve az eredeti levélben, itt csak részlet – a szerk.)
„1. Cikk (3) bekezdése értelmében az alapvető jog …….
A függetlenség és pártatlanság követelménye nem egyeztethető össze:
– olyan szerepléssel, amelynek keretében a bíró nyilvánosan elköteleződést vállal egy aktuális, ugyanakkor a társadalom széles körében vitatott, kritikával és fenntartásokkal, illetve indulatokkal fogadott politikai döntés érintettjeivel, különösen úgy, hogy a szóban forgó kérdéssel kapcsolatosan perek és jogviták vannak folyamatban, részben előtte is;
– olyan szerepvállalással, melynek keretében a bíró pontosan nem ellenőrizhető, nyilvántartásba sem vett – magát „mozgalomnak” nevező – csoportosulás meghívásának tesz eleget, különösen akkor, ha egyben a bírói hivatását is egyértelművé teszi;”

2018.01.14.

Tisztelettel:
dr. Szepesházi Péter
bíró
(BKKB)

2.
Tisztelt Integritás Munkacsoport Tag Kollegák !
Alulírott, dr. Szepesházi Péter bíró kivártam a többször 3 napot is a lenti levélben írtakkal kapcsolatban, s nem kaptam Önöktől választ.
Erre figyelemmel a mozaikdarabokat összerakva kénytelen vagyok az elemi logika szabályai szerint a korábbiakkal ellentétben azt a nagyon erősen valószínű feltételezést rögzíteni (miközben a nem érintett nem válaszolókra természetesen nem vetülhet árnyék, ha nem is tudom, kik azok), hogy létezik az engem beazonosíthatóan feltüntető irat, mely ráadásul alkalmas lehet (ett) az ellenem indítható eljárások jogellenes előkészítésére.

E körülményt (gondolom közlemúltbeli iratról van szó) és a válasz elmaradását (ez bizonoysan 2018. évi) kénytelen vagyok tehát rendkívül barátságtalan lépésnek értékelni és úgy tekinteni, hogy önkéntes 2017.11.10-i visszavonulásom a mainstream közszerepléstől nem váltotta be reményeimet, a kedélyek megnyugvása nem ösztönözte együttgondolkodásra, közös munkára, de legalább a reformer bírák békén hagyására a felső vezetőket.

Így, nem keresem, de mától nem utasítom vissza a média-felkéréseket. Jogi lépést egyelőre annyit tervezek, hogy hivatalosan kikérem az OBH elnökétől az iratot, hiszen Önök OBH-munkacsoport tagok. Hogy továbbra is lehetőséget adjak a békés, szankciómentes igazságügyi közéleti kommunikációra, mely hitem azonban megingott a fentiek alapján, egyelőre további hazai és nemzetközi lépést nem tervezek e körben.
2018.01.24.

Tisztelettel:
dr. Szepesházi Péter
bíró
(BKKB)

3.

OBH
Igazgatásszervezési Főosztály
2014.0BH.X.E.3.12/93

Dr. Szepesházi Péter úrnak
Budai Központi Kerületi Bíróság bírája

Tisztelt Bíró Úr!

A Bírósági Integritás munkacsoport tagjainak 2018, január 15. napján írott levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a munkacsoportok által készített döntéselőkészítő anyagok nem nyilvánosak.

Megértését köszönöm.

Budapest, 2018, január 18.
….
Főosztályvezető

4.

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna,
a Fővárosi Törvényszék Elnökhelyettese részére

Tisztelt Elnökhelyettes Asszony !

Mint munkaviszonnyal összefüggő körülményt (adatot) bejelentettem, hogy felhívásom az EBFF Fórum Facebook Oldal szerkesztői segítségével eredményre vezetett, s hozzájutottam a tőlem “döntéselőkészítő anyag ki nem adható”-válasszal az OBH által eltitkolt irat vélhetően minden oldalához.

Semmilyen munkacsoport-felhatalmazás semmilyen egyediesített ügybeni döntésre, előkészítésre nem létezik. Az érintettek törvénytelen különbíróságként, de legmegengedőbb álláspont szerint is törvénytelen etikai tanácsként jártak el.

Az irat scannelt változatát csatolom (szükség szerint több mail-ben).

Megküldöm az érintetteknek is, hogy jogi és más lépéseim e körben előzetesen kiegészüljenek esetleges a mai napon felém eljuttatott irásbeli véleményükkel, bocsánatkérésükkel (szepeshazip@gmail.com).
Döntéselőkészítés csak hatáskörbe tartozó döntés előkészítése lehet, így az anyag nem döntéselőkészítő anyag, legfeljebb alkalmas arra, hogy hangulatilag vagy másként nyomásgyakorlással ellenem készítsen elő valamilyen eljárást, mely akár spontánnak, törvényesnek is tűnhetne, ha nem tudnánk ezen iratról. Végtelenül csalódtam a kollegákban.

A bejelentésen túlmenően kérem, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggő más irat, adat keletkezett a Fővárosi Törvényszéken, akkor azt munkáltatói jogkör gyakorlójaként kiadni szíveskedjen. Ugyanezen minőségében kérem Tisztelt Elnökhelyettes Asszonyt, hogy közölje, ha tudomása van arról, hogy az irat kikerült az Integritás Munkacsoportból más bírósági vezetőhöz, más testületekhez és bírósági vezető, testület(ek) foglalkozott (foglalkoztak vele) vele, s arról is, ha a munkacsoport-tagok más bírósági vezető nyomása alatt álltak az aláíráskor.

A kérelmem és bejelentésem a szolgálati út betartásával is benyújtom.

Bp., 2017.03.07.

Tisztelettel:

dr. Szepesházi Péter
budai központi kerületi bírósági bíró

5.

A törvénytelen etikai döntés egészben:

A Bírósági Integritás Munkacsoport a 2017. évi október hó 9. napján megtartott munkacsoporti ülésen kialakította az alábbi
állásfoglalást:

Dr. Szepesházi Péter bírónak a „Devizahitelek, polgári engedetlenség, bíróságok”, „A devizás jogálom a jogállami bíróság?” I-II., valamint „P.T.K. Milyen esélye van a társadalomnak egy korrupt államban az érdekei érvényesítésére” cím alatt a Youtube videómegosztón közzétett szerepvállalása sértheti a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 37.§ (2) bekezdésében, a 43.§-ában és a 44.§ (2) bekezdésében, illetve az Etikai Kódex 6. cikk (5) bekezdésében írt rendelkezéseket.

Dr. Szepesházi Péter bírónak ahttps://www.voutube.com/watch?v=v213JsRpa8Acím alatt a Youtube videómegosztón közzétett szerepvállalása az Etikai Kódex 3. cikk (4) bekezdésében írt etikai vétség megállapítására adhat okot.

(indokolás:)

A Bjt. 37.§ (2) bekezdése értelmében a bíró köteles a tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartást tanúsítani és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a bírósági eljárásba vetett bizalmat vagy a bíróság tekintélyét csorbítaná.

A Bjt. 43.§-ában írtak szerint a bíró a szolgálati viszonyán kívül nyilvánosan nem fogalmazhat meg véleményt bíróság előtt folyamatban lévő vagy folyamatban volt ügyről, különös tekintettel az általa elbírált ügyekre.

A Bjt. 44.§ (2) bekezdése alapján a bíróság előtt folyamatban lévő vagy befejezett ügyről a sajtó, a rádió és a televízió részére a bíróság elnöke vagy az általa megbízott személy adhat tájékoztatást.

Az Etikai Kódex 3. Cikk (4) bekezdésének II. mondata szerint a (bíró) világhálón történő véleménynyilvánítása nem sértheti a bíróság tekintélyét, a bírói hivatás méltóságát, illetve a nyilatkozattételre irányadó szabályokat.

Az Etikai Kódex 6. Cikk (5) bekezdése értelmében a bíró tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, melyek a munkatársait érintően kötelezettségszegésre, politikai vagy egyéb érdekeket kiszolgáló ítélkezésre utalnak.
A bíró nem minden esetben gyakorolhatja feltétlenül és korlátozás nélkül az Alaptörvény IX. Cikk (1) bekezdésében biztosított – a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő – alapjogát. A korlátozás lehetősége ugyanis az Alaptörvény szerint sem ismeretlen fogalom, miután annak 1. Cikk (3) bekezdése értelmében az alapvető jog más alapvető jog vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében – a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.

További alkotmányos érték a bírói függetlenség és pártatlanság elve, illetve annak maradéktalan érvényre juttatása, valamint az ehhez kapcsolódó közbizalom kivívása, fenntartása és megőrzése.

A bíró véleménynyilvánítási szabadsága tehát nem feltétlen és nem korlátlan.

A Bjt. 1 .§ (2) bekezdésében írtak szerint a bíró a bírósági szervezel tagjaként szolgálatot teljesít. Függetlensége – ahogyan arra a Bjt. 1 .§ (1) bekezdése is utal – kizárólag az ítélkező tevékenységében biztosított, egyéb területeken számos kötöttsége állhat fenn. Az ítélkezési tevékenységén kívül tehát a bíró már nem pusztán független és érinthetetlen individuum, hanem egyben a bírósági szervezet – szolgálatot teljesítő – tagja. A szolgálat a közjó elérésére, azon belül az állampolgárok független és befolyásolástól mentes igazságszolgáltatásba vetett közbizalmának és hitének a megőrzésére irányul, melynek megfelelően a társadalmi megbecsülés sem a bírói individuumnak szól, hanem sokkal többnek: a bírósági szervezet egészének.

Az individuum azonban része az egésznek, attól – sem egyedileg, sem általánosságban – nem függetleníthető, illetve nem szigetelhető el. Ez okból a tevékenysége állandó szimbiózisban él az egésszel, arra folyamatosan kölcsönhatást gyakorol: elismerése és kritikája éppúgy a sajátja, mint a bírósági szervezeté. Ha tevékenységének, vagy – szélesebb értelemben – magatartásának, viselkedésének a megítélésére árnyék vetül, úgy abban a bírósági szervezet is osztozik.
Kinevezésével a bíró nem pusztán a reá bízott ügyek részrehajlás nélküli, lelkiismeretes és kizárólag a törvényeknek alárendelt elbírálására vállal kötelezettséget, hanem arra is, hogy méltó tagja lesz a bírói hivatásrendnek. A méltóság – e körben – nem kizárólag az individuum szintjén jelentkezik, hanem annál magasabb, illetve összetettebb kontextusban, végső soron úgy, mint a bírói testületért érzett közös felelősség kohéziós ereje. Ezért az ítélkező tevékenységében egyébként független bírói individuum a “hétköznapok során” mindig önkorlátozó, mert létezésének hátterében folyamatosan ott áll a bírósági hivatásrenddel szemben érzett felelősségtudat.
Ennek figyelmen kívül hagyása a birói hivatás tekintélyét sértheti vagy veszélyeztetheti.

A bírói magatartás ún. bangalorei alapelvei között (is) kiemelt helyen szerepel a jogszerű és méltányos eljárás garanciájaként szolgáló függetlenség és pártatlanság, melyek több értelmezési szintből építkeznek. Mindez társadalmi összefüggéseiben “a nem elég függetlennek és pártatlannak lenni, annak is kell látszani” elvben ölt testet, hangsúlyozva annak sokszorosan összetett, komplex jellegét.

A függetlenség és pártatlanság követelménye nem egyeztethető össze:
– olyan szerepléssel, amelynek keretében a bíró nyilvánosan elköteleződést vállal egy aktuális, ugyanakkor a társadalom széles körében vitatott, kritikával és fenntartásokkal, illetve indulatokkal fogadott politikai döntés érintettjeivel, különösen úgy, hogy a szóban forgó kérdéssel kapcsolatosan perek és jogviták vannak folyamatban, részben előtte is;
– olyan szerepvállalással, melynek keretében a bíró pontosan nem ellenőrizhető, nyilvántartásba sem vett – magát „mozgalomnak” nevező – csoportosulás meghívásának tesz eleget, különösen akkor, ha egyben a bírói hivatását is egyértelművé teszi;
– – olyan szerepvállalással, melynek előterében politikai színezetű vitatémák felvezetése és megválaszolása áll (jelen esetben: polgári engedetlenség, feltétel nélküli alapjövedelem, állami költségvetés felhasználása stb.);
– olyan szerepvállalással, mely a nyilvánosság előtt – kellően át nem gondolt, több oldalról meg nem vizsgált – politikai jellegű megoldási javaslatot fogalmaz meg (a devizahitelesek kárpótlása);
– olyan szerepvállalással, mely a bírói kar tekintélyét, döntéseinek elfogadottságát, a bíróság iránti közbizalmat jelentős mértékben csorbítja.

Budapest, 2017. október 9.

Dr.Túri Tamás
munkacsoport elnöke

Dudás Erika
tag

Dr. Pecze Tünde
tag

Dr. Gerber Tamás
tag

Dr. Ribai Csilla
tag

(eredetiben eredeti aláírásokkal)

fotó: youtube.com

 

 

MINDENKI BÍRÓSÁGA REFORMPROGRAM 2018

Ravasz László – Szepesházi Péter:

dr. Ravasz László és Dr. Szepesházi PéterMINDENKI BÍRÓSÁGA REFORMPROGRAM 2018 (VITAIRAT) AZ EBFF FÓRUM ÉS AZ EBFF MOZGALOM, A TISZTESSÉGES BÍRÓI MAGATARTÁSÉRT MOZGALOM TÁMOGATÁSÁVAL Egy lehetséges új bírósági szervezeti rendszer 2020. január 1-jétől az egyéni bírói függetlenség és felelősség jegyében Mottó: Tisztelet Ilonczai Zsoltnak !

Letölthető itt: MINDENKI-BÍRÓSÁGA-REFORMPROGRAM-2018-03

Angol nyelven: Teljes-EVERYONES-COURT-REFORM-PROGRAM-2018

„MORCOS IASZOSOK” NYILVÁNOS PETÍCIÓJA

„MORCOS IASZOSOK” NYILVÁNOS PETÍCIÓJA

MINDANNYIUNK ÉRDEKE A JÓL MŰKÖDŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS.

IRD ALÁ TE IS!

ÓRIÁSI A JOGOS ELÉGEDETLENSÉG AZ IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÉS A BÍRÓSÁGI DOLGOZÓK KÖRÉBEN, EZÉRT A LEGMERÉSZEBBEK A MAGUK KEZÉBE VETTÉK SORSUKAT

SEGÍTSÜK ŐKET!

AZ EBFF FÓRUM ÉS AZ EBFF MOZGALOM TELJES MELLSZÉLESSÉGGEL TÁMOGATJA AZ ORSZÁGOS KEZDEMÉNYEZÉST.

BÁR AZ EDDIG ALIG PÁR NAP ALATT ÖSSZEGYŰJTÖTT MAJD  100 ALÁÍRÁS MINDEN VÁRAKOZÁST FELÜLMÚLT, S BŐSÉGESEN ELEGENDŐ AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ MUNKAHARC MEGKEZDÉSÉHEZ,

DE A JÓBÓL SOSEM ELÉG.

IRD ALÁ!

A Petíció aláírása:

  1. BÍRÓSÁGI DOLGOZÓK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK, BÍRÁK itt:

A petíció itt: Petíció letölthető, kinyomtatható és aláírás után scannelve megküldhető a szervezőknek a morcosiaszos@gmail.com címre

  1. KÜLSŐS TÁMOGATÓK itt írhatják alá (nyugalmazott bírák itt is):

Tisztességes bért, megfelelő munkafeltételeket az igazságügyi alkalmazottaknak, bírósági dolgozóknak !

 

EBFF FÓRUM,

EBFF MOZGALOM

Korábban honlapunkon:

https://egyenibiroi.wordpress.com/2017/05/19/veszelyben-a-biroi-fuggetlenseg/