THE 20 POINTS OF THE “EVERYBODY’S COURT” PROGRAM

(A cikk második felében magyarul is)

THE 20 POINTS OF THE “EVERYBODY’S COURT” PROGRAM

In general about the Everybody’s Court Reform Program Consultation:
https://egyenibiroi.wordpress.com/…/mindenki-birosaga-refo…/

1. Publicity and transparency of legal uniformity proceedings, AUTOMATIC publication of minority reports, votes, professional materials used in the decision, ABOLITION OF „ADVANCEMENT OF LAW” AS A REASON.

2. In order to restore the prestige of judicial self-governance, the introduction of INCOMPATIBILITY of memberships in judicial councils and court executive positions, the diversion of disciplinary authority from the affected judicial region (in case of the National Judicial Council, from the National Judicial Office and the Curia), extra remuneration for members, barring reelection for the third time.

3. Abolition of council president memorandums, a heritage of Communist times, professional and disciplinary responsibility of judges, material and procedural re-regulation of damages liability of judges and courts by a new SPECIAL COURT which is independent from the National Judiciary Office, WITH THE PERSONAL LIABILITY OF THE JUDGES TOWARDS THE PLAINTIFF COVERED BY UP TO 12 MONTHS WORTH OF THEIR OWN PERSONAL ALLOWANCES.
4. Reasonable, at least 80% raise of the wages of court and justice ministry employees and increasing the number of staff, and a smaller, but perceivable, at least 50% RAISE OF ALLOWANCES for judges, existential protection from political influence at all times to ensure good judgments.
5. REVISION of legislation and judicial practice regarding DOMESTIC VIOLENCE and FOREIGN CURRENCY CREDIT.
6. UBI: In view of the new Rules of Civil Procedure in effect from 2018, as it is detrimental to poor people (but on the other hand, virtuous in some of its legal solutions), the introduction of Unconditional Basic Income in order to offer legal aid of a much higher quality than it’s currently available.

7. (In the absence of UBI) a LEGAL AID CHEQUE of about HUF 150,000 per annum as an individual right for every citizen, which can be exchanged for money for the invoice of a freely chosen attorney, and half of which amount to be carried on to the next two years, and which doesn’t forbide adding funds to the cheque if the citizen would like a more expensive attorney.
8. Instead of #1, THE ABOLITION OF LEGAL UNIFORMITY PROCEEDINGS. Let the judges on lower levels decide on whether to employ or ignore different decisions of the Curia!

9. ABOLITION of the SET TERMINUS of the employment of court and justice employees and “beginner” judges. (Or possibly setting a maximum of six months in case of officials and court notaries.) Equal statutory guarantees, equally independent judges, judicial secretaries, court administrators and helpers for every defendant and applicant/applied, without regard to whether a “beginner” judge, a regular judge or court secretary appointed for an indetermined term will hear and adjudicate the case.

10. ABOLITION OF THE REWARDING OF JUDGES AND COURT SECRETARIES, OR RETHINKING IT ON AN OBJECTIVE BASIS. Otherwise it will be incompatible with judicial independence. The judge’s evaluating superior must not participate in this process. Only objective points may be used for his evaluation.

11. Granting executive allowances for ten more years after leaving the position (so they will not hold on to their chairs).

12. Verifyable case distribution in order to ensure the right for a lawful judge. (For example, to prevent any hush-hush, all clients, defendants or applicants should have the right to view the anonymized cover page of a case on the same subject with the most recent case number to verify whether it was signed on the judge who actually preceded in the order of case distribution, ie. if his case is at council 10.P, it was heard by 9.P, if 9.P is hearing a similar case as 10.P.)

13. A judge should participate in a mandatory formal professional CONSULTATION every 5 years, which doesn’t affect his status and administratory supervision, with the participation of same, lower and higher level judges who participated in his cases, as a professional assessment of his conduct, the results published on an intranet page accessible for the internal public. Based on the findings the so-called professional management executive should prepare a summary document aimed to assist his further professional training, which can’t be used for administrative purposes.

14. Transformation of district (precinct) court group and its executives, higher court collegiums and its executives into professional counselors and the abolition of administrative tasks.

15. The introduction of sustained randomization. For example electing the members of the judicial council consisting of non-executive judges of another court, exercising the right of consent or veto regarding a disciplinary motion against all the judges of a given court in a given year, by draw, so a corrupted elite can’t subjugate the organization.

16. Introducing a minimum fee to present a motion to exclude a judge (or judicial council) based on partiality concerns. Exclusion should be the result of a judicial procedure by a court or special court different from the one employing the judge (judges) motioned to be removed from the case.

17. A new law about former Communist covert agents at court and the publication of documents, including “official contacts” and “social contacts” too! Examples:
http://magyarhirlap.hu/…/Emlektablat_kapott_a_jarasbirosag_…
http://beszelo.c3.hu/…/koncepcios-per-a-kadar-rendszerben-a…
https://jak.ppke.hu/uplo…/articles/12069/file/kissL.polg.pdf
https://www.neb.hu/…/birok-es-ugyeszek-akik-elutasitottak-a…
https://www.neb.hu/hu/tettesek-es-aldozatok

18. A “discussion” type reconciliation process within the judiciary between (former) judges as victims and the perpetrators in regard of the certain abuses committed by judidicial executives in the regime of the National Judicial Council and Tünde Handó. Immediate review of closed and pending lawsuits and service court cases, reasonable agreement offers and public apologies to the victims!
For example: http://magyarnarancs.hu/…/isten_archivistai_alexander_borai…

19. Danish type workplace culture, 8 hours of work, 8 hours of rest and 8 hours of recreation for judges, justice officials and court employees. Allow law education in office hours!
https://www.youtube.com/watch?v=rvVAex4r0_8

20. Abolition of the criminal offenses of libel and slander for the protection of freedom of speech (also within the judiciary)! (On the other hand, let the slanderer pay an arm and a leg in civil litigations!)

ford.( translater) : Tamas Andrea Polgár

Magyarul (in hungarian:)

MELLÉKLET I.:

A Mindenki Bírósága Reformprogram Konzultációról általában:
https://egyenibiroi.wordpress.com/…/mindenki-birosaga-refo…/

1. A jogegységi eljárások nyilvánossága és átláthatósága, a különvélemények, a szavazatok, a felhasznált szakmai anyagok AUTOMATIKUS nyilvánosságra hozatala, a “JOGFEJLESZTÉSI” INDOK ELTÖRLÉSE.

2. A bírói önkormányzatiság tekintélyének helyreállítása végett az országos (OBT) és a törvényszéki bírói tanácsok tagjai és a bírósági vezetői tisztség közötti ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG bevezetése, a tagok fegyelmi, szakmai felelősségével összefüggő eljárásokkal kapcsolatos bírósági vezetői hatáskörök eltérítése az érintett bírósági régiótól (az OBT-nél az OBH-tól és a Kúriától), a tagok kiemelt díjazása, harmadszori újraválasztásuk tilalma.

3. A kommunista időkből eredő tanácselnöki feljegyzések megszüntetése, a bírák szakmai alkalmassági és fegyelmi felelőssége, a bírák, bíróságok kártérítési felelőssége anyagi jogi és eljárásjogi újraszabályozása új az OBH-tól független KÜLÖNBÍRÓSÁG felállításával, a KÁROSULT FELÉ A BÍRÁK 12 HAVI ILLETMÉNY EREJÉIG FENNÁLLÓ SZEMÉLYES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉVEL

4. Érdemi, legalább 80 %-os bírósági dolgozói, igazságügyi alkalmazotti illetményemelés és létszámbővítés, kisebb, de érzékelhető, legalább 50 %-os bírói ILLETMÉNYEMELÉS a bírósági vezetői és a mindenkori politikai befolyástól történő egzisztenciális védelem, a jó ítéletek biztosítása érdekében.

5. A kapcsolati ERŐSZAK és a DEVIZA alapú hitelezéssel kapcsolatos jogszabályok, bírói gyakorlat teljes REVÍZIÓJA.

6. FNA

A szegényellenes (más tekintetben egyes jogi megoldásaiban virtuóz) új, 2018-tól hatályos polgári perrendtartásra különös tekintettel a jelenleginél jóval magasabb szintű jogsegély biztosítása végett a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetése

7. (FNA hiányában) nagyjából 150 ezer Ft /ÉV összegű alanyi jogon járó állampolgári JOGSEGÉLY UTALVÁNY, mely a szabadon megbízott ügyvéd által az államnál a díjról szóló számla ellenében beváltható bankszámlapénzre, s melynek fel nem használt legfeljebb fele összege átvihető a következő maximum két évre, s mely nem tiltja a saját ráfizetést az utalvány összegére, ha a polgár drágább ügyvédet kíván.

8. Az 1. pont helyett a JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS ELTÖRLÉSE
Döntsenek az eltérő kúria döntések alkalmazása/mellőzése kérdésében az alsóbb fokú bírák !

9. A bírósági dolgozók és az igazságügyi alkalmazottak, valamint a “kezdő” bírák HATÁROZOTT idejű alkalmazásának MEGSZÜNTETÉSE
(esetleg a tisztviselők és írnokok esetében ennek fél évben történő maximalizálása)
Azonos jogi garanciákat, egyformán független bírót, bírósági titkárt, bírósági ügyintézőt, segítőt minden vádlottnak és félnek/kérelmezőnek/kérelmezettnek függetlenül attól, hogy “kezdő” vagy határozatlan időre kinevezett bíró, bírósági titkár tárgyalja, bírálja el az ügyét !

10. A BÍRÁK, BÍRÓSÁGI TITKÁROK JUTALMAZÁSÁNAK OBJEKTÍV ALAPRA HELYEZÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE
Különben nem fér össze a bírói függetlenséggel. A bírónak nem lehet értékelő főnöke e körben. Legfeljebb az objektív pontok minősíthetik.

11. A bírósági vezetői pótléknak a tisztség megszűnése utáni garantálása tíz évig
(hogy ne kapaszkodjanak a székükbe)

12. Ellenőrizhető ügyelosztási rendet a törvényes bíróhoz való jog biztosítása végett
(pl. a susmus ellen minden félnek, vádlottnak, kérelmezőnek legyen joga a legutóbbi ügyszámú azonos tárgyú ügy anonimizált borítója megtekintésére, hogy tényleg az ügyelosztási rend szerinti megelőző bíróra szignálták, pl. ha 10. P. tanácsé az ő ügye, a 9.P. kapta, ha a 9.P. azonos típusú ügyet tárgyal, mint a 10.P.)

13. A bíró státuszát, igazgatási ellenőrzését nem érintő, de 5 évente kötelező formalizált szakmai KONZULTÁCIÓ keretében tevékenységével kapcsolatban a belső nyilvánosság által elérhető intranetes felületeken az ügyeiben eljárt azonos, felsőbb és alsóbb szintű bírósági bírák közreműködésével szakmai véleményezési eljárásban vesz részt, mely alapján a bíró észrevételeire is figyelemmel az ún. szakmai igazgatási vezető elkészíti a szakmai továbbfejlődést segítő, igazgatási célra fel nem használható összefoglaló iratot.

14. A járásbírósági (kerületi bírósági) csoport és vezetői, a felsőbb bírósági kollégium és vezetői szakmai tanácsadó szereplőkké átalakítása az igazgatási feladatok eltörlésével

15. Fenntartott véletlenszerűség bevezetése
(pl. sorsolással választják ki az adott évi adott törvényszék területének össze bírája elleni fegyelmi indítvánnyal kapcsolatos egyetértési jogot/vétójogot gyakorló másik törvényszéki nem bírósági vezetőkből álló bírói tanácsot, hogy ne uralhassa a mutyielit a szervezetet)

16. A bíró(i tanács) kizárása iránti (elfogultsági) indítvány minimális összegű illeték lerovásához kötése. A kizárásnak a kizárni kért bíró (bírák) bíróságától eltérő törvényszéki vagy különbírósági bírósági eljárásban történő elbírálása követelménye
(Közvetlen kollega a bíró kollegának nehezebben vájja ki a szemét, ugyanakkor legyen felelőssége az indítványozónak is)

17.
A bíróságokat is érintő ügynöktörvényt, aktanyilvánosságot, ideértve a „hivatalos kapcsolat” és a „társadalmi kapcsolat” kérdését is !
ld.pl.:
http://magyarhirlap.hu/…/Emlektablat_kapott_a_jarasbirosag_…
http://beszelo.c3.hu/…/koncepcios-per-a-kadar-rendszerben-a…
https://jak.ppke.hu/uplo…/articles/12069/file/kissL.polg.pdf
https://www.neb.hu/…/birok-es-ugyeszek-akik-elutasitottak-a…
https://www.neb.hu/hu/tettesek-es-aldozatok

18.
Dél-afrikai köztársasági típusú (apartheid bukása utáni) „kibeszéléses” megbékélési folyamat a bírósági szervezeten belül, a (volt) bíró áldozatok és az elkövetők között az OIT- és a Handó-rendszer mutyielitjének egyes visszaélésszerű bírósági vezetői magatartásai tekintetében. A lezárt és folyamatban lévő peres, szolgálati bírósági ügyek azonnali áttekintése, méltányos egyezségi ajánlatok, nyilvános bocsánatkérés az áldozatok felé !
ld.pl.:
http://magyarnarancs.hu/…/isten_archivistai_alexander_borai…

19.
Dán típusú laza munkahelyi kultúrát, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás a bíráknak, igazságügyi alkalmazottaknak, bírósági dolgozóknak !
Munkaidőt a jogászi művelődésre !
https://www.youtube.com/watch?v=rvVAex4r0_8

20.
A rágalmazás és a becsületsértés eltörlése a szólásszabadság védelmében (a bírói karban is) !
(Ugyanakkor a rágalmazótól pereljék ki polgári perben a „gatyáját is” !)

Hozzászólások itt: EBFF/Facebook

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s