Haszontalan EU-pénzköltés a bíróságokon?

Az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Mozgalom két tagjának az Országos Bírói Tanácshoz írt beadványát olvashatják az alábbiakban:

Országos Bírói Tanács
és
Dr. Simon Levente,
az Országos Bírói Tanács soros elnöke
részére

Tisztelt Országos Bírói Tanács !

Tisztelt Elnök Úr !

Az európai uniós ÁROP-pályázati (Államreform Operatív Program, szerk.) pénzekkel kapcsolatos 2017.04.20-án a közvélemény elé tárt anomáliákkal összefüggésben az alábbi kérelmet terjesztjük elő a következő indokok alapján:

Nézetünk szerint az európai közpénzek egyes bírósági felhasználásait kifogásoló országgyűlési képviselő nyilatkozataiban foglaltak komoly aggodalomra adnak okot. Sem jelen beadvány benyújtóinak, sem az OBT tagjainak nem kell foglalkozniuk a pártpolitikai erőtér szerinti vélt vagy valós jelentőséggel, motivációkkal, az „érdeklődés valódi vagy nem valódi mivoltával”, a tartalommal azonban igen. Sajnálatos módon a szociológiai szakirodalomban tág értelemben vett korrupciónak nevezett jelenség, a felesleges pénzszórás a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint nehezen tagadható. A legrészletesebb összefoglalást ezen a felületen találtuk meg: http://www.korrupcioinfo.hu/korrupcioinfo/jo_buli_az_allamreform/ .

Nem zárhatjuk ki persze és őszinte örömünkre szolgálna, ha egy alapos OBT-vizsgálat, mérlegelés, tanácskozás eddig nem ismert szempontokra hívná fel a figyelmet és még a legenyhébb rosszallás, még a negatív látszatok elkerülése iránt tett nem kellő erőfeszítések vádja sem állná meg a helyét. Ezt jelenleg nem rögzíthetjük, mert az eddig született nyilvános válaszok (http://birosag.hu/media/aktualis/arop-siker-szervezetfejlesztes-birosagokon) nem meggyőzőek.

Nincs érdemi válasz arra nézve, hogy

  • a személyi jellegű kifizetések aránya a legtöbb törvényszékeken miért kiemelkedően magas a teljes pályázati pénzkerethez képest,
  • a személyi jellegű kifizetések érintettjei nevének eltitkolása a személyes adatok védelmére hivatkozással közpénzek esetén mennyiben törvényes és uniókonform álláspont,
  • a közzétett törvényszéki pályázati tájékoztatókból miért nem derül ki, hogy melyik pályázati tevékenységért kaptak, melyikért nem kaptak kifizetést (annak egy részét) az adott pályázati munkacsoport tagjai, s így mennyiben hiszi el a közvélemény, hogy pontosan a kifogásolt (mert nem felesleges, nem hatékony, ismétlődő) tevékenységekért nem vettek fel juttatást,
  • az országosan azonos vagy szinte azonos, helyi sajátosságokat nem vagy alig hordozó igényekre, eredmények elérésére miért pályázott egynél több törvényszék (pl. e-learning oktatás, ügyfélkarták),
  • a pályázati tevékenységek aggálytalan részleteinek hangsúlyozása hiteles válasznak tekintendő-e a felhozott visszásságokra,
  • a nevetségességbe hajló jogszabály-felsorolásokra,
  • a takarítással, biztonsági szolgálattal kapcsolatos drága interjúkra,
  • és a Geréby Kúriában az 1.7 millió Ft-os projektzáró esemény magas költsége indokoltságára.

Az OBT SZMSZ 4. §-ára és 17. §-ára figyelemmel a Bszi 103. (1) a.) pontja (figyelemmel a 76. § (3) bekezdése d.) és e.) pontjára, (6) bekezdése b.), c.) és d.) pontjára) és a Bszi 103. §-ának (1) bekezdése b.) pontja alapján kérjük kérelmünk és az érintett kérdés napirendre vételét, részletes és alapos vizsgálatát, az erről vagy nem várt mellőzéséről és utóbbi indokairól szóló értesítést.

Kérjük, hogy indokolt esetben (akár az egyes részletkérdésekben) az OBT forduljon az OLAF-hoz (Európai Csalás Elleni Hivatal), sőt ha a tagok kisebbsége látja indokoltnak az OLAF felé történő előterjesztést, akkor őket is erre kérjük. Nagyobb súlya, mentő jellege van ugyanis az OBT vagy egy/több OBT-tag ilyen lépésének (természetesen csak indokolt esetben), mint más akár bíróságon belüli, akár azon kívüli személy azonos (szükség szerinti) cselekedetének. Ugyanakkor kérjük a Tanácsot, hogy az OLAF hatáskörébe nem tartozó magatartások és a bírósági szervezet és egyes tagjai integritását mégis sértő cselekmények közé ne tegyen egyenlőségjelet. Ha nézete szerint csak az utóbbiak valósultak meg, akkor is alapos és nyilvános vitát, vizsgálatot folytasson, javaslatokat fogalmazzon meg, ideértve a jogalkotás kezdeményezését egyébként a pályázatban résztvevő biztosan becsületes és gondos többség védelmében is. Szükséges lehet olyan közlemény kibocsátása is, melyben az OBT elkötelezettségét fejezi ki a bíróságon dolgozók, hivatásukat gyakorlók jobb munkafeltételei, javadalmazása biztosítása iránt, hangsúlyozva, hogy ennek érdekében ösztönzi és elvárja az ÁROP-botránnyal érintett felesleges pénzköltések jövőbeni központi és régiós bírósági vezetői megakadályozását, az OBH elnökétől a hatékonyabb ellenőrzést.

2017.04.23.

Tisztelettel:

Ravasz László
táblabíró, adófizető polgár
(Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Mozgalom)
drravasz@gmail.com

Szepesházi Péter
bíró, adófizető polgár
(Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Mozgalom)
szepeshazip@gmail.com

—VÉGE–

Félmilliárd forint folyt el: vizsgálatot sürgetnek a bírók

Facebookon

Reklámok